مجموعه تجهیزات فروشگاهی نمازی

پروژه ها 07

 سوپر لارستان

تعاوني مصرف دانشگاه آزاد اراك

سراجي حق نگهدار

بيمارستان شهيد رجايي

هتل آريو برزن

فرآورده های گوشتی دمس

فروشگاه تعاونی مصرف فرهنگیان شهریار

سوپر مهرزاد مرودشت

فروشگاه تعاونی مصرف فرهنگیان کلاردشت

سوپر کریم زاده سعادتشهر

فروشگاه تعاونی مصرف فرهنگیان  درودزن

باشگاه ایرانیان

فروشگاه تعاونی مصرف فرهنگیان سعادتشهر

فروشگاه تعاونی مصرف آموزش پرورش ناحیه 2 شیراز

فروشگاه تعاونی مصرف فرهنگیان سپیدان

سوپر مارکت زند

سوپر مارکت نوشین

فروشگاه شهریار

فروشگاه تعاونی مصرف فرهنگیان  بهشهر

هایپر مارکت نارنج برازجان

دفتر مركزي : شيراز / چهاراه ادبيات ابتداي بلوار گلستان جنب نمايندگي سايپا
کارگاهها و انبار : شيراز / بلوار نصر کيلومتر يک جاده دست خضر